GDPR

Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
CVSL ApS, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
 
CVSL ApS
CVSL
Jens Juuls Vej 17b
8260 Viby J
CVR-nr.: 34902186
Telefon: 28157988
Mail: cv@cvsl.dk
 
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
  • Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne målrettet kontakte dig,
    i forhold til nyheder og tilbud.

3. Direkte markedsføring baseret på dit samtykke: 
Såfremt du har givet dit samtykke hertil, kan vi anvende din e-mailadresse og dit telefonnummer til at sende dig nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, som er tilpasset dig. Således kan vi målrette vores tilbud til dig på baggrund af de oplysninger, vi har, herunder oplysninger om dine tidligere køb samt demografiske oplysninger som køn, fødselsdato og adresse (profilering). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og gøre indsigelse mod en sådan profilering, ved at kontakte os som angivet nedenfor eller ved at afmelde det nyhedsbrev, du modtager fra os


4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn.
     

5. Hvem deler vi din data med
Vi deler vi ikke dine personoplysninger med tredjeparter, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning, eller såfremt vi har dit udtrykkelige samtykke hertil.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS,
uden at have bedt dig specifikt om dit fulde samtykke.
 

 
7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende ordrer, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 
8. Retten til at trække samtykke tilbage
Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 
 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.